Super premium lemmikloomatoit

Valmistatud Saksamaal

Kvaliteetsed koostisosad

Jälg

Õigusteave

Saksamaa telemeediaseaduse artikli 5 kohane teave:
Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Saksamaa

Josera petfood GmbH & Co. KG isiklikult vastutav aktsionär:
Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Kontakt:
Tel: +49 (0) 9371 9400
Faks: +49 (0) 9371 940 149
E-post: josera(at)josera.de

 

Registrit pidav kohus: Aschaffenburgi kohalik kohus
Registreerimisnumber: HRA 5614
Maksunumber 202/164/54805
Käibemaksukohustuslasena registreerimise number kooskõlas Saksamaa müügimaksuseaduse artikli 27a sätetega: DE 305 344 385 

Registrikirje: Registrit pidav kohus: Aschaffenburgi kohalik kohus
Registreerimisnumber: HRB 13637

Pädev järelevalveasutus:
Ülem-Baieri valitsus
Baierimaa loomasööda järelevalve
Osakond 56
Maximilianstraße 39
80538 München

Josera petfood GmbH & Co tegevjuht:
Stephan Hoose

Vastutus sisu eest
Teenuseosutajana vastutame käesoleva veebisaidi sisu eest kooskõlas Saksamaa telemeediaseaduse artikli 7 lõikega 1. Siiski ei vastuta me teenuseosutajana Saksamaa telemeediaseaduse artiklite 8–10 alusel mis tahes väliste teenuseosutajate edastatud või salvestatud teabe järelevalve ega selle ülevaatamise eest mis tahes õigusvastase tegevuse tunnuste suhtes. See ei mõjuta mis tahes kohustusi seoses üldistes õigusaktides sätestatud teabe eemaldamise või selle kasutamise tõkestamisega. Sellega seotud vastutuse kandmine on siiski võimalik ainult ajast, kui saame konkreetsest rikkumisest teada. Kui saame sellisest rikkumisest teada, eemaldame kohe selle sisu.

Vastutus linkide eest
Meie veebisaidil on linke kolmandate osapoolte hallatavatele välistele veebisaitidele, mille sisu ei saa me mõjutada. Seetõttu ei võta me endale mingit vastutust sellise sisu eest. Selle sisu eest vastutab lingitud lehekülgede haldur. Lingitud lehekülgi kontrolliti võimalike rikkumiste suhtes lingi loomise ajal. Lingi loomise ajal õigusvastast sisu ei leitud. Lingitud lehekülgi ei ole siiski võimalik pidevalt kontrollida, kui puudub teave konkreetse rikkumise kohta. Kui saame rikkumisest teada, eemaldame kohe selle lingi. 

Autoriõigused
Veebisaidi halduri koostatud lehekülgedel esitatud sisule ja tööle kohaldatakse Saksamaa autorikaitseseaduseid. Autorikaitseseaduste reguleerimisalast välja jääva reprodutseerimise, ümbertegemise, levitamise ja mis tahes muul kujul kasutamise jaoks peab olema asjaomase autori või teenuseosutaja kirjalik nõusolek. Selle saidi allalaadimine ja kopeerimine on lubatav üksnes isiklikul ja mittekaubanduslikul otstarbel. Mis puudutab selle veebilehe sisu, mida ei ole koostanud selle haldur, kohaldatakse sellele kolmandate osapoolte autoriõiguseid. Kolmandate osapoolte sisul on sellekohane konkreetne märge. Kui saate sellest hoolimata teada autoriõiguste rikkumisest, palume teil sellest meile teatada. Niipea, kui saame sellisest rikkumisest teada, eemaldame kohe selle sisu.